Bài viết mới

CUỘC SỐNG KHÔNG TÔN GIÁO

“Chúng ta thường thay đổi khi gặp một biến cố đặc biệt nào đó trong đời, nó mang đến sự thức tỉnh hay u mê phụ thuộc phần lớn vào nhận thức và cá tính trước …

Chi tiết »

THẰNG GIÁM ĐỐC DỞ HƠI

Nhớ lại cái thời gian sống chêt có nhau giữa mình cùng anh Sếp cũ, công việc của mình lúc đó khá rảnh rỗi. Tháng nào mình cũng dăm bảy lần đi trễ về sớm, Sếp …

Chi tiết »

GOOGLE LÀ NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI!

Cái khó của người lớn tuổi. Vài ngày trước, mình có qua giao lưu cùng với một Bác giám đốc già. Nhìn trong phòng làm việc của Bác chất đầy những tủ báo, Bác nói …

Chi tiết »